* Parachute Rigging

* Onderhoud

* Reparatie

* Verkoop

* Advies

* Bemiddeling

(Di)Air

Govert Flinckstraat 19

7312 RN  Apeldoorn

info(at)airrigging(.)nl

Privacy verklaring DiAir - AirRigging Service


AirRigging maakt deel uit van DiAir en is verantwoordelijk voor levering van en/of het door de fabrikant voorgeschreven verplichte periodieke onderhoud aan noodvalscherm- en springuitrustingen alsmede onderdelen daarvan in de ruimste zin van het woord. Ook via de website en email van AirRigging bieden wij onze diensten aan. 

Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.


Om van onze diensten gebruik te kunnen maken dien je je persoonsgegevens persoonlijk te overhandigen bij het geven van de opdracht voor de gewenste dienst.

Indien je jouw informatie via de website van AirRigging hebt afgegeven, dien je deze persoonlijk bij ons te verifiëren en aan te vullen, uiterlijk bij het in ontvangst 

nemen van de noodvalscherm- en/of springuitrusting. 


Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:


    •    duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

    •    het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

    •    je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

    •    jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

    •    wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

    •    passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

    •    jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.


Telefonisch:   0630420230 dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur ma tm vrij

E-mail:     info@airrigging.nl

Post:        AirRigging Service

                Govert Flinckstraat 19

                7312RN ApeldoornGebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten laat je bepaalde gegevens waaronder jouw persoonsgegevens bij ons achter. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en/of functionaliteiten op onze websites jij gebruik maakt.


Afhankelijk van deze diensten en/of functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:


    •    naam

    •    NAW-gegevens

    •    e-mailadres

    •    telefoonnummer

    •    mobiel nummer

    •    geboortedatum

    •    bedrijfsgegevens indien van toepassing

    •    IBAN

    •    informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

    •    inloggegevens zoals bijv. gebruikersnaam indien van toepassing.

    •    alle van belang zijnde gegevens met betrekking tot uw uitrustingen en onderdelen daarvan welke door ons periodiek onderhouden worden.

    •    alle van belang zijnde gegevens t.b.v. het bestellen van uitrustingen en/of delen daarvan

    •    technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites


Indien blijkt, dat we meer of andere gegevens van u nodig hebben dient u deze ook persoonlijk bij ons af te geven of te verifiëren. 


Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

    •    de bestelling van artikelen en/of diensten, telefonisch, via email of via onze websites. 

    •    om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.

    •    om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.

    •    om jou gepersonaliseerde informatie toe te sturen dan wel aanbiedingen te doen indien je daarom gevraagd hebt

    •    om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media (alleen indien je te kennen gegeven hebt dat te wensen!), e-mail, per post of telefonisch.

    •    om onze websites te verbeteren.Verstrekking aan derden


Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. 

Facturering verloopt via DiAir.


Wij maken ook gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal, credit card, PayPal en/of pin betalingen via onze shop en/of webshop en we geven je gegevens door aan de pakketdienst om de bestelling bij jou te bezorgen.


Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 

Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.


Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. 

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.


Profilering en cookies


Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je account en je aankopen bij ons) met elkaar, om jou de beste service te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die jij hebt achtergelaten op, of via de website van AirRigging.


Bij het verzamelen en combineren van je gegevens via onze websites maken we gebruik van cookies.


Beveiligen en bewaren


Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met een van onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van de betreffende website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.


Minderjarigen


Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze diensten.


Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van jouw gegevens


Je hebt de volgende opties om je gegevens in te zien of te wijzigen:

E-mail:         info@airrigging.nl

Post:            AirRigging Service

                    Govert Flinckstraat 19

                    7312RN. Apeldoorn


Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.

AirRigging service is powered bij (Di)air te Apeldoorn

© 2020 (Di)air Prijzen onder voorbehoud en onderhevig aan veranderingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK