AirRigging

Al 30 jaar uw partner in veiligheid bij het uitoefenen van sporten waar Parachutes betrokken zijn. Lid van de Parachute Industry Association (PIA) en Vereniging van Valschermtechnici (VvV).  Wij  werken onder een FAA masterrigger bevoegdheid .

Foto: Ritchard Bezuijen

Onderhoud Nood-valschermuitrustingen


Noodvalschermuitrustingen vallen buiten de scope van de KNVvL.

De voormalige RLD (nu IenW) heeft m.b.t. de toelating en het onderhoud hiervan geen bevoegdheden aan de KNVvL overgedragen.


De verplichting tot het meevoeren van een noodvalscherm zoals was omschreven in art. 117a, RTL is buiten werking gesteld en men stelde zich op het standpunt, dat er dus ook geen voorschriften m.b.t. onderhoud meer nodig waren.


Hieronder volgt het standpunt van EASA op dit moment:


Noodparachutes worden niet in vliegtuigen geïnstalleerd als een onderdeel. Als gevolg hiervan, zijn noodparachutes niet onderworpen aan de voorschriften met betrekking tot verlenging luchtwaardigheid / onderhoud zoals omschreven in de Commission Regulation

(EU) nr. 1321/2014 (in het bijzonder Part M en de Part ML)


De eigenaar van de noodparachute is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de noodparachute in overeenstemming met de goedgekeurde voorschriften en instructies, gepubliceerd door de fabrikant. In het bijzonder:


Het voorgeschreven periodieke onderhoud (rigging) van noodparachutes moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de goedgekeurde voorschriften en instructies die door de fabrikant zijn voorgeschreven. Er kunnen aanvullende nationale voorschriften zijn die eveneens opgevolgd dienen te worden.


Noot: op dit moment zijn er geen aanvullende nationale voorschriften in Nederland.


Alle reparaties of onderhoud, anders dan het voorgeschreven periodieke onderhoud (rigging), mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant van de parachute of door een organisatie die door de fabrikant is erkend.


Bovendien moet, indien de parachute gedragen wordt aan boord van een vliegtuig, de relevante verplichte veiligheidsinformatie die door het Agency is uitgegeven, met inbegrip van luchtwaardigheid-richtlijnen, worden nageleefd, zoals voorgeschreven in punt ORO.GEN.155 (b) of in punt NCO.GEN.145 (b), Commission Regulation (EU) nr. 965/2012, punt SAO.GEN.120 (b), Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1976, of punt BOP. BAS.020, Commission Regulation (EU) 2018/395.


In het kader van RMT.0727 werkt het EASA momenteel aan voorschriften voor de

certificering van niet-geïnstalleerde onderdelen in overeenstemming met art. 13 van Verordening (EU) 2018/1139. Uiteindelijk kunnen die toekomstige regels eisen bevatten voor het

onderhoud van niet-geïnstalleerde onderdelen, en noodparachutes kunnen onder die voorschriften vallen.


Laatst bijgewerkt: 02/03/2022


Noot: het originele FAQ n.19472 is maatgevend bij eventuele verschillen in interpretatie!!


AirRigging service is powered bij (Di)air te Apeldoorn

© 2024 (Di)air Prijzen onder voorbehoud en onderhevig aan veranderingen